Νέα

Στο πλαίσιο βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, το ΤΕΚΑ προχωρά σε προγραμματισμένη επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων της εφαρμογής.


Στο πλαίσιο βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, το ΤΕΚΑ προχωρά σε προγραμματισμένη επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων της εφαρμογής.
Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 έως και Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου και ώρα 08:00. Κατά το προαναφερθέν διάστημα, δεν θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία «Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ».

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν εντός του ορισμένου πλαισίου για ελαχιστοποίηση της όποιας επίπτωσης από τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.