Νέα

Υπεύθυνη δήλωση για διενέργεια rapid test στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 για τις εβδομάδες αναφοράς από 07.02.2022 και μετά
Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Ενημερώνουμε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση  των επιχειρήσεων για τους 
εργαζομένους τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού 
ελέγχου για τον κορωνοϊό για τις εβδομάδες αναφοράς από 07.02.2022 και 
μετά, υποβάλλεται  από Δευτέρα  16 Μαΐου 2022.